Ajuntaments de la comarca

Incrementem les oportunitats de desenvolupament econòmic del municipi amb el desenvolupament de projectes estratègics comarcals, de manera que tinguin una massa crítica que permeti assolir un impacte més elevat.  

Prestem serveis directes als ajuntament. Executem les accions de promoció de la ciutat d'Olot, en l'àmbit de les fires, mercats i esdeveniments. En altres ajuntaments, prestem serveis mitjançant un tècnic de promoció econòmica amb una dedicació a temps parcial que dóna suport en l’execució del pla d’acció municipal.