Ajuntaments de la comarca

Incrementem les oportunitats de desenvolupament econòmic del municipi amb el desenvolupament de projectes estratègics comarcals, de manera que tinguin una massa crítica que permeti assolir un impacte més elevat.  

Prestem serveis directes als ajuntaments  mitjançant un tècnic de promoció econòmica amb una dedicació a temps parcial que dóna suport en l’execució del pla d’acció municipal. Per més informació pots trucar al 972 26 01 52.