Arxiu

EL MERCAT DE TREBALL A LA GARROTXA

Per tal de conèixer el mercat de treball de la Garrotxa, entre els mesos de març de 2017 i febrer del 2018 s’ha portat a terme un estudi. L’objectiu ha estat realitzar una radiografia en profunditat de la realitat del mercat de treball a la Garrotxa amb l’objectiu d’identificar els reptes de futur i així dissenyar estratègies en l’àmbit de l’ocupació i la formació per al treball encaminades a millorar l’ocupabilitat de les persones i l’encaix amb la demanda del teixit productiu, fer més transparent el mercat de treball, fomentar la qualitat de l’ocupació i millorar la gestió dels RRHH per part de les empreses així com reduir la incidència de l’atur.

L’enfoc metodològic  ha combinat les tècniques quantitatives i les qualitatives. A nivell quantitatiu, s’han analitzat fons secundàries de dades i s’han elaborat enquestes a les empreses i a la població activa. Qualitativament s’ha treballat amb grups de discussió en els que han participat experts, empreses, persones treballadores i aturades i representants dels serveis d’ocupació.

Documents:

1. Estudi del mercat de treball de la Garrotxa

2. Enquesta a empreses

3. Enquesta a la Població Activa

4. Document de conclusions