Què fem

Treballem per la Garrotxa
Treballem per augmentar les oportunitats de les nostres empreses i ciutadans

La nostra raó de ser és impulsar l’economia local de la Garrotxa amb el propòsit d’augmentar les oportunitats del territori i de les persones i empreses que hi actuen, treballant de manera col·laborativa  i amb responsabilitat.

1. Ens encarreguem de desenvolupar el model, l'estatègia i l'acció de desenvolupament econòmic del territori.

2. Oferim (a través de les entitats que en formen part ) serveis en l'àmbit de promoció econòmica i desenvolupament local. El nostre catàleg de serveis ofereix serveis a empresesemprenedorspersones que busquen feinapersones que es vulguin formarals ajuntaments de la comarca i persones que volen gaudir de la Garrotxa.

3. Garantim a les entitats i institucions del territori una interlocució única i coordinada en qualsevol aspecte dels nostres àmbits d'actuació.

4. Proporcionem a les administracions de nivell superior la capacitat d'executar a nivell territorial les seves polítiques sectorials relacionades amb la promoció econòmica, així com la capacitat de generar noves metodologies transferibles.