Valors

Confiança: Atenció a que aquelles persones amb qui ens relacionem tinguin la ferma seguretat que fem allò que s’espera de nosaltres.

Obertura: Disposició a acollir, atendre i incloure la diversitat de necessitats i punts de vista que hi ha al nostre voltant.

Adaptabilitat: Establiment de mecanismes per assegurar la nostra plasticitat i poder adaptar-nos, aprendre i sortir enfortits dels canvis constants de les condicions de l’entorn.

Il·lusió: Construcció i manteniment d’un propòsit comú capaç de motivar i orientar les nostres actuacions i les de totes aquelles persones amb les que ens relacionem.

CO- : Aprofitament del coneixement i potenciació de la intel·ligència col·lectiva establint mecanismes d’inter-creativitat basats en la conversa, la col·laboració, el compartir i el cocrear.

Avantguardisme: Establiment de mecanismes d’informació, seguiment, detecció i recerca que permetin preveure i dissenyar noves respostes a necessitats emergents.

Feina ben feta: Compromís amb la qualitat entesa com el treball orientat a satisfer les necessitats i expectatives d’aquell a qui va orientat, cercant el creixement personal i generant, en tot moment, el màxim de beneficis per a tot-hom.