Estratègia territorial

El pla estratègic per al desenvolupament de la Garrotxa es va elaborar amb la participació de diferents persones de dins i fora de la comarca. S'estructura en tres documents: en primer lloc, un document de diagnosi que inclou les principals dades de la comarca; en segon lloc, el nucli estratègic i, finalment, els plans i projectes estratègics.  En podeu conèixer més detalls en les següents presentacions: