Ajuntaments de la comarca

Amb l'objectius d'incrementar les oportunitats de desenvolupament econòmic dels municipis treballem pel desenvolupament conjunt de projectes estratègics de manera que tinguin una massa crítica que permeti assolir un impacte més elevat en favor de la comarca de la comarca de la Garrotxa.

Prestem serveis directes als ajuntament. Executem les accions de promoció de la ciutat d'Olot, en l'àmbit de les fires, mercats i esdeveniments. En altres ajuntaments, prestem serveis mitjançant un tècnic de promoció econòmica amb una dedicació a temps parcial que dóna suport en l’execució del pla d’acció municipal.

Enllaços d'interès:

Turisme Olot

Turisme Garrotxa