Desconfinament FASE 1

Facebooktwitterlinkedinmail

CONDICIONS PER A L’OBERTURA DE NEGOCIS I SERVEIS I CONDICIONS DE VENDA PER A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (ALIMENTÀRIA I NO ALIMENTÀRIA)

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 1 (Protecció Civil)

 1. CONDICIONS PER A L’OBERTURA DE NEGOCIS I SERVEIS
 • Es permet l’obertura als establiments comercials minoristes i de serveis suspesos per l’article 10.1 del Decret d’Estat d’Alarma 463/2020 sense cita prèvia.
 • L’obertura només es permet als establiments amb una superfície útil d’exposició i venda inferior o igual als 400 metres quadrats i no formar part d’un centre comercial.
 • Els locals de més de 400 m2 també poden obrir si acoten l’espai al públic a, com a molt, a 400 m2.
 • Es poden fer rebaixes i promocions.
 • Cal no superar en cap cas un terç de l’aforament. Si l’establiment té més d’una planta, cadascuna ha de mantenir-se així mateix sota el 30% de l’aforament.
  • Cal establir un servei d’atenció prioritària per més grans de 65 anys.
  • Es permet als establiments amb obertura permesa per l’article 10.1 del decret 463/2020 (essencials) ampliar l’espai de venda fins als 400 metres quadrats per incloure-hi la venda de productes essencials o no essencials.
 • Tots els establiments que poden obrir poden també establir sistemes de recollida d’encàrrecs a l’establiments mentres no generin aglomeracions.

Mesures d’higiene pels treballadors

 • Els locals que obrin en virtut dels punts anteriors hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions un mínim de 2 cops al dia. Fent especial atenció als punts amb molt contacte amb els clients (poms, aixetes, mostradors, etc). Caldrà seguir el següent:
  • Una de les neteges serà al final del dia
  • Netejar amb dissolucions de lleixiu (1:50) o altres desinfectant viricides aprovats pel Ministeri de Sanitat
  • Llençar de forma segura els equips de protecció i materials usats després de cada neteja.
 • La distància entre venedor i client ha de ser d’un metre si hi ha elements de protecció com barreres o de dos metres si no n’hi ha.
 • Si la naturalesa del servei no permet distància, caldrà protegir tant els treaballadors com els clients.
 • La distància entre clients sempre ha de ser de 2 metres.

Mesures d’higiene pels clients: 

 • Cal senyalitzar les distàncies a mantenir per part dels clients amb cartelleria i marcar-les al terra o d’altres maneres
 • Cal que els establiments posin a disposició del client dispensadors de gels hidroalcohòlics o altres desinfectants a l’entrada dels establiments.
 • No es podran posar a disposició del clients elements de mostra o prova no disponibles per la venda (com perfums o cosmètica)
 • Els emprovadors només es podran fer servir per una persona alhora i un cop usats seran netejats i desinfectants
 • Les peces de roba emprobades que no es venguin o les devolucions s’hauran d’higienitzar abans de posar-se a disposició d’altres clients.
 1. CONDICIONS DE VENDA PER A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (ALIMENTÀRIA I NO ALIMENTÀRIA)

Revisat el dia 12/05/2020, segons publicació BOE 9 de maig 2020.(pendent de publicació al BOE on s’autoritzi el pas a la Fase 1)

 • Els mercat de venda no sedentària poden obrir, prioritzant les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.
 • Quines son les mesures que han d’adoptar els mercats no sedentaris:
 1. Parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal formen part de l’autorització prèvia.
 2. Resta de parades d’altres productes: l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25 % de les parades habituals o autoritzades. L’afluència a l’espai del mercat ja de ser inferior a un terç de l’aforament habitual/total. Com a alternativa, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal.

Mercats de venda no alimentària (roba i complements):

 • Temps de permanència dels compradors serà l’estrictament necessari.
 • S’haurà de senyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients, utilitzant cartells o marques al terra.
 • El mateix venedor no podrà atendre dues persones al mateix temps.
 • Les parades hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic, també es recomana posar-ne a diferents punts de la zona habilitada com a mercat.
 • L’autoservei s’haurà de realitzar per part d’un venedor per evitar la manipulació directa per part dels clients.
 • No es podran posar a disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda (“tester”) com ara cosmètics, productes de perfumeria i similars que impliquin manipulació directa per part de successius clients.
 • Els provadors es podran utilitzar per una sola persona, posteriorment al seu ús es netejaran i desinfectaran.
 • En el cas de les peces de roba que els clients es provin però no adquireixin el titular de la parada implementarà mesures per tal que la peça sigui higienitzada abans de facilitar-la a altres clients. Això s’aplicarà també a les devolucions de peces de roba.

Podeu descarregar el PDF aquí