Social lab

Social Lab

Aquest 2019 l’iniciem amb reptes nous sobre la taula i amb nou logotip que emfatitza la tasca del Social Lab com a laboratori d’innovació social i catalitzador de solucions a través d’un treball conjunt que ens […]

Observatori

Observatori

L’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa és un projecte que té la voluntat de disposar de dades objectives de la comarca, per tal de tenir-ne una visió transversal que […]

Resilient

Garrotxa territori resilient

L’objectiu del projecte “La Garrotxa territori resilient” és contribuir a fer de la Garrotxa un territori que incrementi la seva capacitat d’adaptació positiva a situacions adverses a partir d’una estratègia de transformació […]

Espai Industrial

Espai industrial

  El servei Espai Industrial té per finalitat donar resposta a les necessitats empresarials relacionades amb els polígons d’activitat econòmica de la Garrotxa. D’una banda, centralitza la informació sobre els […]

Serveis d'Alt Valor

Serveis d’alt valor

  Coordinar, valoritzar i incrementar recursos tècnics, tecnològics i formatius al servei d’empreses i treballadors sota un mateix paraigüa amb impacte en la innovació i professionalització. Inclou noves programacions de […]