Garrotxa

Territori socialment responsable

La Garrotxa vol impulsar i consolidar un model de gestió responsable per a tot el teixit empresarial i econòmic del territori. Per a l’assoliment d’aquest objectiu el 2018 es va portar a terme per primer cop l’organització i celebració d’una jornada dedicada al territori responsable:   “Garrotxa, territori socialment responsable (TSR)”. 

Aquesta jornada, també celebrada el 2019 i 2020, té l’objectiu d’acostar el projecte TSR a organitzacions molt diverses per tal que incorporin de manera voluntària la responsabilitat social empresarial. Està adreçada a empreses de totes dimensions, i a persones tant de l’àmbit públic com privat amb l’objectiu d’afavorir una generalització de les bones pràctiques, un reconeixement social i la configuració d’espais de trobada, canals d’interrelació i marcs de negociació on els valors de la responsabilitat social hi siguin preponderants.

Projectes 

Projectes de col·laboració publicoprivada vinculats a Garrotxa, territori socialment responsable:

Codi de gestió sostenible                                                                        Empreses lingüísticament responsables
Carta europea de turisme sostenible

 

 

 

Garrotxa tsr

Edicions

Edició 2021

Edició 2020

Edició 2019

Edició 2018

DinàmiG
Àrea d'empresa, emprenedoria i comerç
972 26 01 52 ext. 4
empresa@dinamig.cat

Turisme Garrotxa
972 27 16 00
info@turismegarrotxa.com

Consorci per la Normalització Lingüística de Girona
Servei de Català Olot-Garrotxa
972 27 09 02
olot-garrotxa@cpnl.cat