Project name:

Garrotxa territori resilient

Project description:

L’objectiu del projecte “La Garrotxa territori resilient” és contribuir a fer de la Garrotxa un territori que incrementi la seva capacitat d’adaptació positiva a situacions adverses a partir d’una estratègia de transformació interna basada en els principis de la resiliència territorial.

Aquest és un projecte transversal que a través d’una visió holística analitza les interaccions entre la societat, l’economia i el medi ambient i els diferents projectes que s’han desenvolupat des de DinàmiG des dels seu inici.