Responsabilitat Social Empresarial un valor afegit per les empreses

Facebooktwitterlinkedinmail

Una gestió sostenible per part de les empreses, redueix riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació, i genera la confiança dels grups d’interès i de la societat en general, a partir d’una major capacitat de gestionar els actius intangibles que aporten valor a l’empresa ajudant a consolidar l’activitat i a col·laborar amb el creixement del territori.

La responsabilitat social empresarial es divideix en tres  vectors: el econòmic, el social i l’ambiental. On s’inclouen aspectes com el % de proveïdors locals, les condicions sociolaborals dels treballadors, la petjada de Co2, etc.

Des de DinàmiG s’assessora a les empreses que ho vulguin a fer la memòria de sostenibilitat que es un informe on es recull la manera de fer de cada empresa segons uns indicadors de la metodologia del Codi de Gestió Sostenible, que si totes les empreses utilitzen el mateix sistema de càlcul llavors permet la comparació amb les diferents empreses del mateix sector. Es una eina que a part de facilitar el sistema de càlcul posar en valor les bones pràctiques més rellevants, ajuda també a analitzar el mercat i la situació de l’empresa vers la competència i així poder marcar objectius amb uns reptes de futur per a una millora contínua constant.